Help, mijn kind doet moeilijk!

Help, mijn kind doet moeilijk!

Opvoeden?
De weg van klein naar groot is lang en vol hindernissen. Groot worden is soms moeilijk, kinderen grootbrengen zeker.
Er wordt veel gepraat en geschreven over het opvoeden van kinderen, vaak met moeilijke woorden in veel te dikke boeken.

Wat doen we en voor wie?
De ouders komen 4 sessies samen om verschillende opvoedingsthema's te bespreken.
In groep denken we na over wat soms moeilijker loopt bij het opvoeden van onze kinderen.
De ouders en 2 begeleiders wisselen ideeën en tips uit.

De volgende 6 thema's vormen de basis van onze training:​

- Positief bekrachtigen en belonen
- Creëren van structuur
- Stellen van grenzen
- Geven van duidelijke boodschappen
- Aanpak van negatief gedrag
- Problemen oplossen

Praktisch?
De sessies vinden plaats in:
Gemeentehuis Ardooie
Polenplein 15
8850 Ardooie

Op:
12 oktober 2020 om 13.30 uur - 15.30 uur
19 oktober 2020 om 13.30 uur - 15.30 uur
26 oktober 2020 om 13.30 uur - 15.30 uur
9 november 2020 om 13.30 uur - 15.30 uur

Inschrijven
Isabelle Staelens: 0492 97 64 79 / isabelle.staelens@1g1pmiddenwvl.be
Elke Vansteenkiste: 0484 36 19 31 / elke.vansteenkiste@1g1pmiddenwvl.be

Kostprijs
Gratis