(Bij)lessen voor schoolgaande kinderen en jongeren die nergens anders terecht kunnen

WAT ?
Vrijwillige lesgevers geven 1 tot 2 uur per week les (lezen en schrijven, talen, wiskunde, voorbereiding op examens,…). Deze lessen kunnen plaatsvinden thuis, op de school, in het ziekenhuis, individueel of in kleine groep. Het lesaanbod kan verschillen van regio tot regio (afhankelijk van de vrijwilligere lesgevers).

VOOR WIE ?
Voor schoolgaande kinderen en jongeren die nergens anders bijles kunnen krijgen. Er is extra aandacht voor gezinnen in een kwetsbare situatie.

HOE ?
Lesaanvragen richt je aan het secretariaat of aan de regiocoördinator. Er wordt onderzocht of de leerling in aanmerking komt voor bijles. Daarna wordt een vrijwillige lesgever in de buurt gecontacteerd.

PRIJS
De lessen zijn gratis. Jaarlijks is er een dossierkost van € 12. De aanvrager betaalt ook de vervoerskosten van de vrijwillige lesgever en eventuele kosten voor lesmateriaal.

MEER INFORMATIE
Auxilia vzw

Italiëlei 189 bus 8
2000 Antwerpen
03 226 25 41
info@auxilia-vlaanderen.be
www.auxilia-vlaanderen.be

Contactpersonen regio
Roos Dedulle - 0499 24 54 71 - rdedulle@hotmail.com
Marc Steenlant - 051 69 72 27 - Marc.steenlant@telenet.be