Financiële tegemoetkoming voor vrije tijd en schooluitstappen

WAT?
Bij bepaalde mutualiteiten is er een tegemoetkoming in de kosten voor vrije tijd voor de kinderen (kampen, speelpleinwerking, lidgelden van een vereniging of club), dag- of meerdaagse uitstappen of voor schooluitstappen (bos-, zee- of sneeuwklassen) mogelijk.

Indien u het financieel moeilijker heeft kan u een tussenkomst voor de vrije tijdsbesteding van de kinderen (activiteiten, kampen, speelpleinwerking, lidgelden van een vereniging of club) of voor het gezin vragen bij Welzijn Tielt.

HOE?
Informeer bij uw mutualiteit voor de mogelijkheden en de eventuele voorwaarden voor een mogelijke tussenkomst.

Indien u het financieel moeilijker heeft kan u hulp bij de betaling van de vrije tijdsbesteding van de kinderen (activiteiten, kampen, speelpleinwerking, lidgelden van een vereniging of club) vragen bij Welzijn Tielt. Een maatschappelijk werker zal een sociaal onderzoek voeren naar uw situatie en uw vraag voorleggen aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

MEER INFORMATIE
Bij uw mutualiteit

Welzijn Tielt
Deken Darraslaan 60, 8700 Tielt
051 40 90 52
welzijn@tielt.be

Openingsuren:
Ma t.e.m. vrij: 9.00 tot 12.00 uur
Di en wo: 13.30 tot 17.00 uur
Do: 13.30 tot 18.00 uur