Hulp bij aanvraag van een school- of studietoelage

WAT?
Een school- of studietoelage is een tegemoetkoming in school- en studiekosten vanuit de Vlaamse overheid voor schoolgaande kinderen uit het kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs.

Bij Welzijn Tielt kan u terecht voor hulp bij de aanvraag van een school- en studietoelage en bij vragen of problemen in uw dossier.

VOOR WIE?
Het recht op een school of studietoelage is gekoppeld aan verschillende voorwaarden zoals inkomen, nationaliteit en pedagogische voorwaarden.

HOE?
U kan zelf een aanvraag online indienen via de website www.studietoelagen.be door de instructies te volgen. Sommige gegevens zijn al ingevuld en hoeft u enkel nog na te kijken. U krijgt onmiddellijk bevestiging van de goede aankomst van uw aanvraag. Om zelf een aanvraag online in te dienen hebt u een computer en kaartlezer nodig (of een federaal token).

U kan ook zelf een papieren versie opsturen naar de dienst studietoelagen. U kan het aanvraagformulier op school of via de studentenvoorzieningen opvragen. Het formulier kan u ook bestellen via het nummer 1700 of via www.studietoelagen.be.

Bij Welzijn Tielt kan u terecht om een online aanvraag in te dienen. U kan ook bij Welzijn Tielt terecht voor vragen of problemen i.v.m. uw dossier. Breng hiervoor zeker uw identiteitskaart en uw bankrekeningnummer mee.

In sommige situaties dienen er bij de aanvraag nog andere documenten toegevoegd te worden (huurcontract kot, attest internaat, bewijzen onderhoudsgeld, attest inkomen, aanslagbiljet belastingen, …). Deze kunnen achteraf worden toegevoegd, maar u kan een extra bezoek aan Welzijn Tielt vermijden door deze documenten al mee te brengen.

PRIJS
Gratis

MEER INFORMATIE
Welzijn Tielt

Deken Darraslaan 60, 8700 Tielt
051 40 90 52
welzijn@tielt.be

Openingsuren:
Ma t.e.m. vrij: 09.00 tot 12.00 uur
Di en wo: 13.30 tot 17.00 uur
Do: 13.30 tot 18.00 uur