Infomagazine voor alleenstaande ouders ‘Enig stuk’

WAT ?
Een magazine met tips en tricks, met interviews, ideeën, weetjes en verhalen over en voor alleenstaande ouders.

VOOR WIE ?
Voor alleenstaande ouders en andere geïnteresseerden

HOE ?
Via de website van de gezinsbond kan u dit infoblad digitaal lezen of bestellen. Dit kan via https://www.gezinsbond.be/Publicaties/Andere/Paginas/Enig-stuk.aspx

PRIJS
Gratis

MEER INFORMATIE
Gezinsbond – Dienst Sociaal cultureel werk

scw@gezinsbond.be
https://www.gezinsbond.be/Publicaties/Andere/Paginas/Enig-stuk.aspx