Infomagazine voor alleenstaande ouders 'Enig stuk'

WAT?
Een magazine met tips en tricks, met interviews, ideeën, weetjes en verhalen over en voor alleenstaande ouders.

VOOR WIE?
Voor alleenstaande ouders en andere geïnteresseerden

HOE?
Via de website van de gezinsbond kan u dit infoblad digitaal lezen of bestellen. Dit kan via https://www.gezinsbond.be/Publicaties/Andere/Paginas/Enig-stuk.aspx

PRIJS
Gratis

MEER INFORMATIE
Gezinsbond – Dienst Sociaal cultureel werk

scw@gezinsbond.be
https://www.gezinsbond.be/Publicaties/Andere/Paginas/Enig-stuk.aspx