Informatie over kraamgeld en geboortepremie

WAT?
Een geboortepremie of kraamgeld is een eenmalige premie die ouders krijgen bij de geboorte van een kind.

HOE?
U kan kraamgeld aanvragen via het kinderbijslagfonds vanaf 24 weken zwangerschap en tot 5 jaar na de geboorte van je kind.

  • Als werknemer of werkloze neemt u het best contact op met je personeelsdienst of met het kinderbijslagfonds van je (laatste) werkgever.
  • Zelfstandigen kunnen zich richten tot hun sociaal verzekeringsfonds.
  • Als u niet hebt gewerkt als werknemer of zelfstandige (bv. Leefloon van Welzijn Tielt), dan kan u eventueel aanspraak maken op gewaarborgde kinderbijslag. kan u hiervoor richten tot Fons.

Opgelet: Vanaf 01/01/2019 wijzigt het huidige kinderbijslagsysteem en gaat het kraamgeld op in het nieuwe kinderbijslagsysteem: het groeipakket. Meer informatie kan u terugvinden op http://www.groeipakket.be.

De mutualiteiten voorzien eveneens in een geboortepremie. Informeer hiervoor bij uw mutualiteit.

U kan ook een geboortepremie aanvragen bij het stadsbestuur van Tielt op voorwaarde dat de moeder officieel ingeschreven is in Tielt op het ogenblik van de geboorte of adoptie. Als de bevalling in Tielt plaatsvindt dan gebeurt de aanvraag bij de aangifte van de geboorte. Vindt de bevalling buiten Tielt plaats dan dient u dit binnen de 2 maand na de geboorte in. Informeer hiervoor bij de dienst burgerzaken.

PRIJS

  • Kraamgeld: recente bedragen vindt u op https://www.vlaanderen.be/startbedrag-groeipakket#bedrag .Kr... is niet belastbaar.
  • Geboortepremie via de mutualiteit: Informeer bij uw mutualiteit
  • Geboortepremie van Stad Tielt: De premie bedraagt 65 euro. De uitbetaling van de premie gebeurt per kwartaal onder de vorm van Tieltse cadeaubons. Na het krijgen van een bevestigingsbrief kan u de bons afhalen bij het stadspunt.

MEER INFORMATIE
Bij uw (laatste) werkgever
(personeelsdienst of het kinderbijslagfonds)

Bij uw sociaal verzekeringsfonds

Bij FONS voor zelfstandigen, werklozen, onderwijspersoneel, grensarbeiders en anderen.
U kan meer informatie terugvinden op de volgende website: www.fons.be

Bij uw mutualiteit
https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/zwangerschap-geboorte-adoptie/ge...

Stad Tielt – Burgerlijke stand
Bij dienst burgerzaken van Stad Tielt kan u meer informatie verkrijgen rond de geboortepremie of een aanvraag doen.
Markt 13, 8700 Tielt
051 42 81 30
burgerlijkestand@tielt.be
https://www.tielt.be/product/97/geboorte-premie

Openingsuren:
Ma – vrij: 9.00 tot 12.00 uur
Di & wo: 9.00 tot 17.00 uur
Do: 14.00 tot 18.00 uur
Za: 9.00 tot 11.30 uur

Het groeipakket
http://www.groeipakket.be