Kleuter- en lager onderwijs in Tielt

VOOR WIE?
Voor iedereen die op zoek is naar een kleuter- of lagere school in Tielt en deelgemeenten.

MEER INFORMATIE
Gemeenschapsonderwijs

Basisschool De Springplank
Tulpenlaan 148, 8700 Tielt,
051 40 27 63
www.despringplank-tielt.be

Freinetschool Het Reuzenhuis
Gruuthusestraat 90, 8700 TieltT
051 40 92 72
www.reuzenhuis.be

Basisschool De Dorpsparel
Henri D'Hontstraat 42, 8700 Schuiferskapelle
051 40 46 87
www.dedorpsparel.be

Katholiek onderwijs

Vrije Basisschool ’t Nieuwland
Ontvangerstraat 7, 8700 Tielt
051 40 20 62
www.kbo-tielt.be/nieuwland

Vrije Basisschool Het Spoor
Stationstraat 22, 8700 Tielt
051 40 62 63
www.kbo-tielt.be/hetspoor

Vrije Basisschool Heilige Familie
Driesstraat 1, 8700 Tielt
051 40 47 50
www.kbo-tielt.be/heiligefamilie

BLO - De Vlinder
Oude Pittemstraat 1
8700 Tielt
051 40 15 90
www.blo-devlinder.be

Vrije Basisschool De Wijzer afdeling Aarsele
Molenweg 2, 8700 Aarsele
051 63 31 08
www.kbo-tielt.be/dewijzer

Vrije Basisschool De Wijzer afdeling Kanegem
Kanegemstraat 168, 8700 Kanegem,
051 68 85 04
www.kbo-tielt.be/dewijzer