Moederschapsverlof (werknemers en zelfstandigen) en adoptieverlof

WAT ?
Moederschapsverlof voor werknemers

Als u gaat bevallen, dan hebt u recht op 15 weken moederschapsverlof. Het moederschapsverlof bestaat uit twee delen:

  • Voor de geboorte (‘zwangerschapsverlof’): maximaal 6 weken (waarvan 1 week verplicht te nemen)
  • Na de geboorte (‘bevallingsrust’ of ‘bevallingsverlof’): minimaal 9 weken (verplicht te nemen).

Eén week voor de vermoedelijke bevallingsdatum mag u niet meer gaan werken. De overige weken (prenataal) zwangerschapsverlof (maximaal 5 weken dus) mag u overdragen naar de (postnatale) bevallingsrust. Daardoor kan het postnatale verlof maximaal 14 weken bedragen. De postnatale rust kan bovendien verlengd worden met de duur dat het pasgeboren kind nog in het ziekenhuis opgenomen blijft na de eerste 7 dagen vanaf de geboorte (maximaal 24 weken).

Als u een meerling verwacht, dan duurt het moederschapsverlof 17 weken, maar dat kan verlengd worden tot 19 weken.

  • Voor de geboorte (zwangerschapsverlof): maximaal 8 weken (waarvan 1 week verplicht te nemen)
  • Na de geboorte (bevallingsrust of bevallingsverlof): minimaal 9 weken (verplicht te nemen).

Moederschapsverlof voor zelfstandigen
Als u gaat bevallen, dan hebt u recht op 12 weken moederschapsverlof. Het moederschapsverlof bestaat uit twee delen:

  • Voor de geboorte (‘zwangerschapsverlof’): maximaal 3 weken (waarvan 1 week verplicht te nemen)
  • Na de geboorte (‘bevallingsrust’ of ‘bevallingsverlof’): minimaal 9 weken (waarvan 2 weken verplicht te nemen).

Als u een meerling verwacht, dan duurt het moederschapsverlof 13 weken.

De niet-verplichte weken moet u niet aansluitend opnemen. U mag die naar eigen keuze opnemen vanaf 3 weken voor de bevalling tot 38 weken na de geboorte, in periodes van 7 kalenderdagen. Als zelfstandige kunt u de niet-verplichte weken ook halftijds opnemen.

Adoptieverlof
Als u een kind adopteert, kunt u adoptieverlof aanvragen. Het is een recht voor beide ouders.

  • Het verlof kunt u opnemen totdat uw kind 8 jaar is. Het recht op adoptieverlof verloopt op het moment dat het kind acht jaar wordt tijdens het verlof.
  • U heeft recht op maximaal 6 weken adoptieverlof voor de adoptie van een kind dat jonger is dan 3 jaar(bij het begin van het verlof), of maximaal 4 weken adoptieverlof voor de adoptie van een kind van 3 tot en met 7 jaar. De maximale duur van het adoptieverlof wordt verdubbeld als uw kind voor minstens 66% fysiek of mentaal gehandicapt is of als uw kind aan bepaalde aandoeningen lijdt.
  • Het verlof moet minstens een week duren, opgenomen worden per volledige week, beginnen binnen twee maanden nadat het kind werd ingeschreven als gezinslid in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister.
  • Tijdens het adoptieverlof bent u beschermd tegen ontslag.

HOE ?
Informeer u grondig over uw rechten en plichten, de voorwaarden en de procedure bij de personeelsdienst van uw werkgever, bij uw kinderbijslagfonds, bij uw vakbond of bij uw mutualiteit.

MEER INFORMATIE ?
Bij uw mutualiteit

https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/zwangerschap-geboorte-adoptie/uitkeringen/moederschapsrust/werknemers-werklozen/aanvraag?region=47 (werknemer)
https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/zwangerschap-geboorte-adoptie/uitkeringen/moederschapsrust/zelfstandigen/specifieke-situaties?region=47 (zelfstandigen)

Welzijn Tielt
Deken Darraslaan 60, 8700 Tielt
051 40 90 52
welzijn@tielt.be

Openingsuren:
Ma t.e.m. vrij: 09.00 tot 12.00 uur
Di en wo: 13.30 tot 17.00 uur
Do: 13.30 tot 18.00 uur

Bij uw vakbond

Bij de personeelsdienst van uw werkgever

Bij uw kinderbijslagfonds
https://www.infino.be
https://www.kidslife.be
https://www.myfamily.be
https://www.parentia.be
http://www.fons.be