NAFT (Time - Out)

WAT ?
Bij sommige jongeren verloopt de schoolloopbaan zeer problematisch en soms dreigt er schooluitval. Als de jongere en andere betrokkenen nog mogelijkheden zien om het tij te keren, dan kan een jongere daarvoor terecht in een NAFT-project (Een naadloos flexibel traject).
Tijdens het NAFT -traject wordt de jongere tijdelijk uit de schoolcontext gehaald. Het traject is afgebakend in de tijd. Er zijn korte en langere trajecten mogelijk (minimum 3 weken, maximum 6 weken).

HOE ?
Scholen (leerlingbegeleiders, schooldirecties) doen via het CLB een aanvraag bij het NAFT-project in de regio.

VOOR WIE ?
Een naadloos flexibel traject (NAFT) is er voor jongeren die wegens pedagogische, juridische, sociale of persoonlijke redenen het onderwijs dreigen te verlaten. De problematiek van die jongeren gaat vaak samen met spijbelgedrag, een problematische thuissituatie, delinquent gedrag of psychiatrische problemen bij de jongere of binnen zijn leefomgeving.

HOE ?
Een NAFT kan preventief of curatief ingezet worden. Een traject is qua duur, methodiek en invulling afgestemd op de behoeften en de leeftijd van de individuele leerling of de leerlingengroep en op de behoeften van de school. Binnen een NAFT werken de begeleiders op maat van de jongeren. Zo trachten zij kort op de bal te spelen wanneer er zich problemen voordoen.

Tijdens een NAFT krijgen zowel de jongere als de school een rustperiode. De begeleiders zorgen ervoor dat de jongere zijn evenwicht terugvindt en ze werken aan de motivatie om naar school te gaan. De school krijgt ruimte om weer op adem te komen en opnieuw met goede moed met de leerling aan de slag te gaan.

Het traject sluit af met een afsluitend rondetafelgesprek met de jongere, zijn ouders, de school en het CLB.

MEER INFORMATIE
VCLB Tielt

Grote Hulststraat 55, 8700 Tielt
051 42 66 42
Info@clbtielt.be
http://www.clbtielt.be

Openingsuren:
Ma t.e.m. vrij: 8.30 tot 12.00 uur
Ma t.e.m. do: 13.00 tot 17.00 uur
Vrij: 13.00 tot 16.00 uur
Buiten de kantooruren: op afspraak

CLB GO! Tielt
Stationstraat 67 b 1, 8700 Tielt
051 40 23 47
clb.eeklo@g-o.be
www.clbgoeeklo.be

Openingsuren:
Op afspraak