Eén agentschap voor kinderen, jongeren en gezinnen

05/06/2018 - 15:52

Kind en Gezin en Jongerenwelzijn versmelten om efficiënter en meer geïntegreerd te werken

De Vlaamse agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn versmelten tot één om kinderen, jongeren en gezinnen beter te ondersteunen. Deze eenmaking is een logische verdere stap om efficiënt en geïntegreerd te werken.

"Het eengemaakte agentschap richt zich tot kinderen en jongeren en hun gezin”, zegt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. “Ook minderjarigen en jongvolwassen personen met een handicap maken deel uit van de doelgroep tot wie het aanbod zich richt. Daarbij wordt ook de geestelijke gezondheidssector structureel betrokken. Dit alles om de totaliteit van de dienst- en hulpverlening aan kinderen, jongeren en hun gezinnen maximaal te omvatten: van het Groeipakket (de vernieuwde kinderbijslag), de preventieve gezinsondersteuning, de kinderopvang, over pleegzorg en alle vormen van ondersteuning en jeugdhulp, inclusief het aanbod voor minderjarige en jongvolwassen personen met een handicap tot het jeugddelinquentierecht. Hiermee zullen we tevens efficiëntiewinsten boeken.”

Stefaan Van Mulders, Administrateur-Generaal Jongerenwelzijn: “We benadrukken dat een betere dienstverlening voor kinderen, jongeren en hun gezinnen het uitgangspunt is van deze samenvloeiing. Dit nieuwe agentschap biedt nog meer mogelijkheden voor de ondersteuning van kinderen en jongeren. Dat is de weg die de overheid, als voorbeeld voor de gehele hulpverlening, moet bewandelen.”

Katrien Verhegge, Administrateur-Generaal Kind en Gezin: “Zo hebben we nog meer slagkracht om alle kinderen zoveel mogelijk kansen te geven, om moeilijke situaties tijdig aan te pakken en de strijd tegen kinderarmoede op te voeren. De Vlaamse overheid doet nu al schitterend werk. Fantastisch dat we via de Huizen van het Kind, het Groeipakket, de jeugdhulp en alle andere partners verder werk maken van een lokaal en geïntegreerd gezinsbeleid. Daarom is het samenbrengen van alle vormen van de jeugdhulp met bijvoorbeeld het Groeipakket een logische beslissing.”

De Vlaamse overheid kiest resoluut voor meer eenheid en een efficiënter beleid in het belang van alle kinderen, jongeren en hun gezinnen.