Online informatie over gezondheid

WAT?
Websites die informatie geven over verschillende gezondheidsthema’s:

  • tips en weetjes
  • recente wetenschappelijke onderzoeken en inzichten
  • praktische info

HOE?
Websites van de mutualiteiten:

www.cm.be/gezond-leven
www.cm.be/skoebidoe
https://www.bondmoyson.be/wvl/gezond-actief/gezond-leven/Pages/default.aspx
https://www.bondmoyson.be/wvl/doelgroepen/Pages/Jonge-ouders.aspx
www.kindengezin.be
www.vigez.be - expertisecentrum voor gezondheidspromotie en ziektepreventie
www.geestelijkgezondvlaanderen.be - – informatie over psychische gezondheid, van Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG)
www.sensoa.be – over seksuele gezondheid
www.zanzu.be – over seksuele gezondheid, voor anderstaligen (info in verschillende talen
www.gezondzwangerworden.be
www.gezondopvoeden.be – informatie voor ouders die hun kinderen (2-18 j) gezond willen opvoeden, website van Vigez (Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie)
www.gezondheidstest.be
www.mijndriehoek.be - – informatie over voeding en beweging
www.123aantafel.be – informatie over gezonde voeding voor kleuters
www.druglijn.be - informatie over drugs en middelengebruik
www.vlaanderenstoptmetroken.be
www.gezondheid.be – website van en opgevolgd door artsen
www.e-gezondheid.be - – website van E-santé, een Europese organisatie

PRIJS
Gratis