Opvang van een kind dat extra zorg nodig heeft

WAT?
Opvang van kinderen die meer intensieve zorg nodig hebben: medische problemen, psychosociale problemen en beperkingen. Opvang van deze kinderen kan binnen het bestaande, reguliere aanbod of binnen een specifiek aanbod.

Gezinsopvang onder Reddie Teddy kinddiensten vangt kinderen op met een specifieke zorgbehoefte.

OEF ! (ouders en Familiezorg) richt zich tot gezinnen met kinderen, jongeren of volwassenen die zorgbehoevend zijn of leven met een beperking. Vrijwilligers nemen even de taak over van de ouders, de verzorgers en ondersteunen hen in hun moeilijke taak. Navraag bij je regiohuis of via oef@familiezorg-wvl.be

Kinderopvang Tanneke staat open voor alle schoolgaande kinderen van het kleuter- en lager onderwijs, die nood hebben aan opvang voor en na schooltijd en tijdens schoolvrije dagen en vakantiedagen. Na een gesprek kan de opvangvraag worden bekeken. Eventueel is er een subsidie voor individuele inclusieve opvang via Kind en Gezin mogelijk.

In de vakantiewerking Babbeloe van VOC Opstap vzw kunnen schoolgaande kinderen met een beperking (5 tot 14 jaar) in de grote vakantie terecht. Er is opvang tussen 08.00 en 09.00 uur en tussen 16.00 en 17.00 uur en activiteit tussen 09.00 en 16.00 uur. Per 3 deelnemers wordt 1 vrijwilliger voorzien en waar nodig is er ook individuele begeleiding.

Ook binnen het reguliere aanbod zijn er mogelijkheden om deze kinderen op te vangen. Informeer hiervoor bij het opvanginitiatief.

VOOR WIE?
Voor kinderen die een extra zorg nodig hebben door medische, psychosociale problemen of beperking.

HOE?
Enkele kinderopvanginitiatieven vindt u op www.kinder-opvang.be/tielt. Hieronder vindt u de contactgegevens van VOC Opstap en Tanneke. Informeer bij de verantwoordelijke van het initiatief van uw keuze of er een mogelijkheid is om een kind die extra zorg nodig heeft op te vangen.

Bij Welzijn Tielt kan u ook geholpen worden bij de zoektocht naar kinderopvang.

PRIJS
Ofwel betaalt u een prijs volgens je inkomen. Als u opvang met inkomenstarief wil voor je kind, dan heeft u een attest inkomenstarief nodig. Dit attest kan u aanvragen op mijn.kindengezin.be. Meer info hierover vindt u bij ‘Hulp bij aanvraag attest inkomenstarief of individueel verminderd tarief’

Ofwel betaalt u een vaste prijs. Informeer hiervoor bij het initiatief.

In bepaalde gevallen is er ook een verminderd of sociaal tarief mogelijk voor gezinnen met financiële moeilijkheden.

MEER INFORMATIE

Tanneke Tielt
Belgiëlaan 2, 8700 Tielt
051 42 82 50
tanneke@tielt.be

Tanneke Aarsele
Jules van Ooststraat 43, 8700 Tielt
051 54 43 88
iboaarsele@skynet.be

Openingsuren IBO Tielt en Aarsele
Elke dag van 06.30 tot 19.00 uur

Openingsuren kinderopvang Tielt en Aarsele
Voorschools: van 06.30 tot 08.30 uur
Naschools: van 15.45 tot 19.00 uur (vrijdag vanaf 15.00 uur)
Schoolvrije en vakantiedagen: 06.30 tot 19.00 uur

Tanneke Kanegem
Kanegemstraat 168, 8700 Tielt
051 72 20 08
tanneke.kanegem@gmail.com

Openingsuren IBO en kinderopvang Kanegem
Wo: 11.30 tot 19.00 uur
Schoolvrije en vakantiedagen: 6.30 tot 19.00 uur

Welzijn Tielt
Deken Darraslaan 60, 8700 Tielt
051 40 90 52
welzijn@tielt.be

Openingsuren:
Ma t.e.m. vrij: 9.00 tot 12.00 uur
Di en wo: 13.30 tot 17.00 uur
Do: 13.30 tot 18.00 uur

VOC Opstap vzw – vrijetijdswinkel
Bruggestraat 19, 8700 Tielt
051 40 15 57
info@vocopstap.be

Openingsuren:
Op afspraak

Mutualiteit
https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/thuiszorg/oppashulp/chronisch-zi...

Reddie Teddy kinderdiensten
Bond Moyson Tielt
Ieperstraat 18, 8700 Tielt
051 40 22 97

Regionaal Dienstencentrum Bond Moyson
056 230 230
rdc.wvl@bondmoyson.be
https://www.bondmoyson.be/wvl/zorg-comfort/kinderzorg/geboortecoach

Regionaal Dienstencentrum Familiezorg
Krommewalstraat 1, 8700 Tielt
051 40 04 43
tielt@familiezorg-wvl.be