Sociaal-pedagogische toelage voor de ouder die thuis zorgt voor een kind met een beperking

WAT?
De sociaal-pedagogische toelage is een toelage voor de ouder die thuis de verzorging en de opvoeding op zich neemt van één of meer kinderen met een beperking.

VOOR WIE?
Voor de ouders van een kind die thuis de verzorging en opvoeding van een kind met een beperking opnemen, die minstens 1 jaar in Tielt wonen en kinderbijslag ontvangen voor hun kind.

Het kind heeft een handicap van minstens 66 % (voor kinderen geboren voor 1/1/1996) of heeft minstens 4 punten in pijler 1 op basis van de sociaal-medische schaal (voor kinderen geboren vanaf 1/1/1996). Er is geen beperking in de leeftijd van het kind.

HOE?
U kan de toelage jaarlijks aanvragen bij Welzijn Tielt. Vraag een aanvraagformulier aan bij Welzijn Tielt en bezorg het ingevulde aanvraagformulier uiterlijk 30 juni van dat jaar, met de nodige bewijsstukken terug. Als bewijsstuk wordt een attest inzake bijkomende kinderbijslag of een algemeen attest van handicap van het FOD Sociale zekerheid gevraagd.

BEDRAG
Het bedrag van de toelage bedraagt per kind per jaar:

  • 300 euro voor kinderen die thuis verzorgd en opgevoed worden, niet werken en niet naar school gaan.
  • 150 euro voor kinderen die s’ avonds en tijdens het weekend/vakantieperiodes thuis verzorgd en opgevoed worden.

MEER INFORMATIE
Welzijn Tielt

Deken Darraslaan 60, 8700 Tielt
051 40 90 52
welzijn@tielt.be

Openingsuren:
Ma t.e.m. vrij: 9.00 tot 12.00 uur
Di en wo: 13.30 tot 17.00 uur
Do: 13.30 tot 18.00 uur