Studeren met een leefloon

WAT ?
Als u meerderjarig bent (of hiermee gelijkgesteld) en uw ouders niet (meer) tussenkomen in uw levensonderhoud en studies, en u onvoldoende of geen inkomen heeft, kan u een leefloon aanvragen bij Welzijn Tielt om een voltijdse (hogere) studie aan te vatten of verder te zetten.

Een maatschappelijk werker zal een sociaal- financieel onderzoek voeren naar uw situatie en die van uw partner, ouder(s), kind(eren) waarmee u samenwoont. Er zal bekeken worden of u aan de voorwaarden voldoet om een leefloon te krijgen.

Het betalen van het levensonderhoud en studies valt in theorie onder de onderhoudsplicht van de ouders. Ouders dienen naargelang hun situatie te zorgen voor de huisvesting, het levensonderhoud, de gezondheid, het toezicht, de opvoeding en de opleiding en de ontplooiing van hun kinderen. De onderhoudsplicht van de ouders voor hun kind loopt tot de meerderjarigheid, en loopt verder tot de opleiding voltooid is.

Indien de ouders niet in het onderhoudsplicht voorzien en u vraagt een leefloon, dan kan Welzijn Tielt (een deel) van het leefloon terugvorderen bij de ouders. In uitzonderlijke gevallen, bij billijkheidsredenen kan Welzijn Tielt ook afzien van de terugvordering.

Indien u een leefloon ontvangt zal er ook 'Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie' (GPMI) met u afgesloten. Dat is een schriftelijk contract waarin allerlei afspraken worden gemaakt waaraan Welzijn Tielt en u zich moeten aan houden (bv. studentenarbeid, slagen in de studies, kinderbijslag aanvragen…). Zolang u de afspraken naleeft en nog voldoet aan de voorwaarden behoudt u het leefloon.

HOE ?
Indien u een voltijdse studie volgt dient u zich aan te melden bij Welzijn Tielt waar uw domicilie staat. Indien u (nog) geen voltijdse studie volgt dient u zich aan te melden bij Welzijn Tielt waar u feitelijk verblijft. Een maatschappelijk werker neemt uw aanvraag in ontvangst. Uiterlijk 30 dagen na uw aanvraag wordt een beslissing genomen door het beslissend orgaan.

MEER INFORMATIE
Welzijn Tielt

Deken Darraslaan 60, 8700 Tielt
051 40 90 52
welzijn@tielt.be

Openingsuren:
Ma t.e.m. vrij: 9.00 tot 12.00 uur
Di en wo: 13.30 tot 17.00 uur
Do: 13.30 tot 18.00 uur

In de brochure Wegwijs voor studenten van de POD maatschappelijke integratie