Trainingsprogramma voor gezinnen met een kind met moeilijk gedrag "STOP 4-7"

WAT?
STOP 4-7 staat voor “Samen sterker Terug Op Pad” en is een groepstraining die richt zich tot kinderen van 4 tot en met 7 jaar die moeilijk of probleemgedrag stellen thuis en/of op school. Tijdens de training wordt niet alleen aan de slag gegaan met het kind zelf, maar wordt er ook rond de thuiscontext en de schoolcontext gewerkt. In het programma ligt de nadruk op het aanleren en versterken van gewenst gedrag.

VOOR WIE?
Voor gezinnen met kinderen tussen de 4 en 7 jaar die moeilijk gedrag vertonen.

HOE?
In een periode van 10 weken komt men één keer per week samen in een groep van 10 kinderen. Er wordt hierin vooral gewerkt aan het verbeteren van de sociale vaardigheden. Tijdens die periode van 10 weken zijn er ook 10 oudertrainingen van telkens 2 uren waarin de ouders samen zitten rond verschillende opvoedingsthema’s en de concrete aanpak. Daarnaast komen ook leerkrachten tijdens drie trainingsmomenten samen om te werken rond de nieuwe aanpak van de kinderen. Er worden er ook huisbezoeken en schoolbezoeken gedaan om de implementatie van de nieuwe aanpak te ondersteunen.

PRIJS
De prijs vindt u op www.ckgdonbosco.be

MEER INFORMATIE
CKG Don Bosco – Afdeling De Fakkel

Mandellaan 204, 8800 Roeselare
051 43 75 77
ckgdonbosco@ckgdonbosco.be
www.ckgdonbosco.be

Openingsuren:
Ma t.e.m. vrij: tijdens de kantooruren