Vakantietoelage voor langdurige zieken en personen met een handicap

WAT ?
wordt een vakantietoelage toegekend aan kinderen en volwassenen met een handicap of aan kinderen en volwassenen die langdurig ziek zijn. De toelage is een tussenkomst in de kosten van een aangepast meerdaags vakantieverblijf in binnen- en buitenland dat speciaal werd georganiseerd door een sociale organisatie of vereniging voor personen die langdurig ziek zijn of personen met een handicap.

VOOR WIE ?
Voor kinderen of volwassenen met een handicap van minstens 66%, die dit kunnen aantonen met een attest van de FOD sociale zekerheid of voor kinderen en volwassenen met een arbeidsongeschiktheid van minstens 66 % die dit kunnen aantonen met een attest van de mutualiteit.

HOE ?
U kan éénmaal per jaar de toelage aanvragen bij Welzijn Tielt. Vraag een aanvraagformulier aan bij Welzijn Tielt en bezorg het ingevulde en door de sociale organisatie ondertekende aanvraagformulier uiterlijk binnen de twee maanden na het eind van de vakantieperiode, met de nodige bewijsstukken terug. Als bewijsstuk wordt een attest van arbeidsongeschiktheid van uw mutualiteit of een algemeen attest van handicap van het FOD Sociale zekerheid gevraagd.

BEDRAG
Het bedrag van de toelage wordt beperkt tot het bedrag dat werd betaald aan de sociale organisatie of vereniging, met een maximum van 75 euro.

MEER INFORMATIE
Welzijn Tielt

Deken Darraslaan 60, 8700 Tielt
051 40 90 52
welzijn@tielt.be

Openingsuren:
Ma t.e.m. vrij: 9.00 tot 12.00 uur
Di en wo: 13.30 tot 17.00 uur
Do: 13.30 tot 18.00 uur