vrijetijdsaanbod (uitstappen, vakanties) voor gezinnen met een lager inkomen

WAT?
Vermindering van de prijs van uitstappen en vakanties voor mensen met een lager inkomen:

  • Daguitstappen bv. pretpark, dierentuin, museum, (commerciële en gesubsidieerde) evenementen, …
  • Individueel verblijf in een hotel, camping, appartement,
  • ‘georganiseerde vakanties’ in eigen land en buitenland.

U kan het aanbod terugvinden:

Via uw mutualiteit
Via uw mutualiteit kan u ook daguitstappen(pretparken, dierentuin, stadsbezoek), vakantieverblijven, gezinsvakanties, jeugdvakanties, kampen en groepsreizen boeken met korting of aan een verminderd tarief. De mutualiteit kan dit ook zelf organiseren. Onder bepaalde voorwaarden zijn er ook voordeeltarieven mogelijk voor gezinnen met een lager inkomen. De mutualiteit biedt ook vaak een tussenkomst bij speelpleinwerkingen, openluchtklassen, lidgelden voor een jeugd- en sportvereniging, ... Voor meer informatie kan u zicht richten tot uw mutualiteit.

VOOR WIE?
Personen die om financiële redenen niet op vakantie of daguitstap kunnen. Dit kan gaan over personen met een laag inkomen, met verhoogde tegemoetkoming, in schuldbemiddeling,…

HOE ?
U kan op verschillende manieren een tegemoetkoming aanvragen:

Vakantieparticipatie

  • Boeken via een sociale organisatie uit Tielt die lid is van het Steunpunt Vakantieparticipatie. Neem om te boeken een bewijs van je gezinsinkomen mee. Zij registreren uw aanvraag en geven u nadien een bewijs van boeking om mee te nemen op uitstap of naar je verblijf. In Tielt kan u hiervoor terecht in Welzijn Tielt, het CAW en VOC Opstap. Als lid of deelnemer kan u ook bij andere organisaties terecht (de luifel, de gezinsbond, …).
  • Zelf een aanvraag doen. Neem contact op met het Steunpunt Vakantieparticipatie om de vakantiegids op te vragen. U dient hiervoor een bewijs van uw gezinsinkomen te bezorgen. Vul het aanvraagformulier in en bezorg het ingevulde aanvraagformulier tijdig aan het Steunpunt Vakantieparticipatie (via brief, e-mail of fax). Reken zeker op een week vooraleer uw aanvraag behandeld is en u de nodige documenten toegestuurd krijgt.

Fonds vrijetijdsparticipatie

  • Boeken via een sociale organisatie uit Tielt die lid is van het Fonds vrijetijdsparticipatie. In Tielt kan u hiervoor terecht bij VOC Opstap en het CAW. Als lid of deelnemer kan u ook bij andere organisaties terecht (de luifel, de gezinsbond, …).

Tegemoetkoming via Welzijn Tielt
Stel de vraag bij Welzijn Tielt voor hulp bij de betaling van een zelf gekozen uitstap/ activiteit. Een maatschappelijk werker zal een sociaal onderzoek voeren naar uw situatie en uw vraag voorleggen aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

PRIJS?
Diverse prijzen. U vindt de prijzen enkel terug in de papieren vakantiegidsen. U vindt geen prijzen op de website.

CONTACT?
VOC Opstap vzw – vrijetijdswinkel

Bruggestraat 19, 8700 Tielt
051 40 15 57
info@vocopstap.be

Openingsuren:
Op afspraak

CAW Centraal West Vlaanderen - Antennepunt Tielt
Kortrijkstraat 118
8700 Tielt
tel. 051 40 09 99
onthaal@cawcentraalwestvlaanderen.be

Openingsuren:
Ma en vrij: van 9.00 tot 12.00 uur
Wo: van 13.00 tot 17.00 uur
Di en do: op afspraak

Welzijn Tielt
Deken Darraslaan 60, 8700 Tielt
051 40 90 52
welzijn@tielt.be

Openingsuren:
Ma t.e.m. vrij: 9.00 tot 12.00 uur
Di en wo: 13.30 tot 17.00 uur
Do: 13.30 tot 18.00 uur

Bij de volgende organisaties kan u ook terecht voor het fonds vrijetijdsparticipatie of vakantieparticipatie als u lid of deelnemer bent

  • De Gezinsbond
  • De Luifel

Bij uw mutualiteit
Christelijke mutualiteit
https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/vakantie-en-vrije-tijd
https://www.kazou.be