Injekrachtkampjes voor kinderen juli en augustus 2024

In bijlage kan je meer informatie vinden over de kampjes die doorgaan in juli en augustus.

Voor meer groepsaanbod voor verschillende leeftijden kan je meer informatie op www.elpen.be vinden.